Menya Akarere ka Bugesera

Akarere ka Bugesera ni kamwe mu tugize intara y'iburasirasuba, gaherereye mu majyepho ashyira uburasirazuba, duhereye kuri ku ibarura rusange ry'abaturage rya 2012, Akarere ka Bugesera gatuwe n'Abaturage 361 914.

Akarere ka Bugesera ni akarere karimo gutera imbere cyane kuko utagatandukanye n'uturere tw'imigi cyane ko kari mu birometero 15 by'umujyi wa Kigari, imishinga minini ikorerwa muri ako karere yaba iyabikorera cyangwa iya Leta twavugamo.

1. Ikibuga cy'ingede mpuzamahanga cya Bugesera (Bugesera International Airport)

Kibaba kiri kubakwa mu murenge wa Rilima, aho kugeza ubu, ubuso buzubakwaho icyo kibugabumaze kuboneka hakaba hasigaye gutangira imiriko yo ku cyubaka

2. Inganda zitandukanye zubatse (Industrial Park)

Muri Gashora mu murenge wa kagasa hakaba harubatse inganda zitandukanye,twavugamo Imana Steel Rwanda, Uruganda rukora ibyuma by'ubwubatsi, ndetse no mu mirenge yindi itandukanye twavugamo nka ntarama ahai inganda ebyiri, urukora ibinyobwa bidasembuye (Crystal Bottoling), n'urukora impapuro z'isuku ().

3. Amahoteli (Hotels) ndetse n'umukerarugendo.

Akarere ka Bugesera kamaze gutera intamber ishimishije mu bijyanye n'amahotere ndetse n'ubukerarugendo aho hagaragara aho abatu batandukanye bashobora kwiyakirira bitewe n'ubushobozi bwabo, ahagaragara amahoteri manini nka

A. La Palisse Nyamata Yubatse mu murenge wa Nyamata ikaba ari hotel yakira service zitandukanye iherereye mu Karere ka Bugesera, Umurenge wa Nymata http://nyamata.lapalissehotels.co.rw/

B. Palast Rock - Ikaba ari hoteri y'uwikorera ku giti cye iherere mu murenge wa Nyamata - http://www.palasthotelrwanda.com/ .

C. La Palisse Gashora - Ikaba iherere mu murenge wa Gashora  ku nkegoro z'ikiyaga.

d. Hakiyongeraho ahantu katandukanye mu mirenge yose aho bakira abantu muri za hostel. lodge, bar, na restaurant zitandukanye.

 Imibereho y'abaturage.

Abatuye akarere ka Bugesera abenshi batuyemu midugudu aho ibikorwa remezo bibageraho mu buryo bworoshye, igice kini cy'abaturage batuzwe no gukora ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Urwego rw'Imirenge mu Karere ka Bugesera

Akarere ka Bugesera kagizwe n'Imirenge cumi n'itanu (15), Utugari mirongo irindwi na tubiri (72), ndetse n'imidugudu magana atanu na mirongo inani n'umwe (581), aha turibanda ku mirenge mu gihe wakwifuza amakuru wakwifashisha nomero za terelefone z'abayobozi kuva ku karere kugeza ku mudugudu.

1. Nyamata

Nyamata ni umurenge w'umugi, ndetse ni naho ibiro bikuru by'akarere ka Bugesera kubatse, ukaba igizwe n'utugari dutanu Kanazi, Nyamata Ville, Kayumba, Maranyundo, Murama, mu gihe wakwifuza amakuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

2. Ntarama

Ntarama ni umurenge w'umugi nawo, cyane ko ariwo murenge ushyikiramo iyo uturutse i kigari uza i Bugesera unyuze mu muhanda wa akaburimbo, ukaba igizwe n'utugari dutatu Cyugaro, Kanzenze, Kibungo, uyu murenge ufite ubuso bunini budatuwe ndetse ukaba ukeneye abashora imari yabo cyane mu buhinzi mu gihe wakwifuza amakuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

3. Mayange

Mayange ni umurenge w'umugi nawo, cyane ko hagiye hashyira ibikorwa by'iterambere bitandukanye kubera umushinga wa Millemium Village Project wakoreyemo, uyu murenge unyurwamo n'umuhanda wa kaburim ukaba igizwe n'utugari dutanu Kibenga, Kagenge, Gakamba, Kabirizi, Mbyo uyu murenge ufite ubuso bunini budatuwe ndetse ukaba ukeneye abashora imari yabo cyane mu buhinzi mu gihe wakwifuza amakuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

4. Musenyi

Musenyi ni umurenge ugaragara nk'icyaro, nubwo ufite abaturage benshi, imishinga itandukanye iri kuwukorerwamo cyane uwo kuwugezamo amashanyarazi ukaba igizwe n'utugari tune Musenyi, Gicaca, Rulindo, Nyagihunika, mu buhinzi uyu murenge uteye imbere cyane kubera ukikijwe n'amazi mu gihe wakwifuza amakuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

5. Mwogo

Mwogo ni umurenge ugaragara nk'icyaro, ukorerwamo cyane ubuhinzi ku buso buhuje ku muceri mu gishanga cya rurambi, ndetse n'urutoke, ukaba ukorerwamo cyane n'imirimo y'ubworozi ukaba igizwe n' utugari tune Rurenge, Bitaba, Rugunga buhinzi uyu murenge uteye imbere cyane kubera ukikijwe n'amazi mu gihe wakwifuza amakuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

6. Juru

Juru ni Umurenge ugaragara nk'icyaro, ukorerwamo cyane ubuhinzi ku buso buhuje ku rutoke, ukaba ukorerwamo cyane n'imirimo y'ubworozi bw'inzuki, ndetse hakaba hagaragara amabuye meza y'ubwibatsi atandukanye ukaba igizwe n' utugari dutanu Kabukuba, Mugorore, Juru, Rwinume, Musovu ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

7. Rilima

Rilima ni Umurenge ufite ibiyaga byinshi, ukorerwamo cyane ubuhinzi ku buso buhuje ku bishyimbo n'ibigoro, ukaba uteganywa kubakwamo ikibuga cy'indege  ugizwe n' utugari dutanu Nyabagendwa, Kabeza, Kimaranzara, Karera, Ntarama ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

8. Gashora

Gashora ni Umurenge ukorerwamo cyane ubuhinzi ku buso buhuje ku bishyimbo n'ibigoro, ukaba ugizwe n'utugari dutanu Biryogo, Kabuye, Kagomasi, Mwendo, Ramiro ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

9. Rweru

Rweru ni Umurenge  ukorerwamo cyane ubuhinzi ku buso buhuje ku bishyimbo n'ibigoro, ukaba ugizwe n'utugari dutanu Sharita, Batima, Kintambwe, Mazane, Nemba, Nkanga ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

10. Kamabaye

Kamabuye ni Umurenge uherereye ku mupaka w'uRwanda n'uBurundi ukorerwamo cyane ubuhinzi ku buso bw'imyumbati n'ibigo buhuje, ukaba ugizwe n'utugari dutanu Burenge, Biharagu, Nyakayaga, Tunda, Kampeka hakaba hari ibiyaga bifasha aribyo cyohohaha, ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

11. Ngeruka

Ngeruka ni Umurenge uherereye ukaba ufite ubuso bunini, ndetse hagakorerwa ibikorwa bitandukanye cyane cyane ubuhinzi bw'imyumbati umurenge ugizwe n'utugari dutanu Murama, Rutonde, Ngeruka, Nyakayenzi, Gihembe ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

12. Ruhuha

Ruhuha ni Umurenge uteye imbere ukaba ugaragari nk'ihuriro ry'Imirenge ya Ngeruka, Shyara, Mareba, hakorerwa ibikorwa cyane by'ubucuruzi, ariko ubuhinzi buteye imbere harimo umuceri (Hari uruganda ry'Umuceri) cyane cyane ubuhinzi bw'imbuto (Inyanya, Ubunyobwa, imyebwe) ugizwe n'utugari dutanu Ruhuha, Bihari, Kindama, Gikundamvura, Gatanga ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

13. Mareba

Mareba ni Umurenge ukorerwamo ubuhinzi cyane bw'umuceri kuko hagaragara ibishanga bitanduakanye bikorerwamo ubuhinzi bw'umuceri, hakaba hari igishanga kinini cyo gukamura kugingo hakorerwemo ibikorwa by'ubuhinzi bishobora gutanga umusaruro uhagije, ugizwe n'utugari dutanu Gakomeye, Bushenyi, Nyamigina, Rango, Rugarama ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

14. Shyara

Shyara ni Umurenge ukorerwamo ubuhinzi cyane bw'umuceri, ndetse hakaba n'ubutaka bwiza butanga amatafari y'ubwubatsi, ukaba uhana urubibe n'akarere ka Nyanza mu majyepho ukaba ugizwe n'utugari dutanu Nziranziza, Rebero, Kamabuye, Rutare, Kabagugu ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

15. Nyarugenge

Nyarugenge ni Umurenge ukorerwamo ubuhinzi cyane bw'imyumbando, ndetse , ukaba uhana ukaba ugizwe n'utugari dutanu Murambi, Ngenda, Gihinga, Kabuye, Rugando ku yandi makuru ukaba wakwifashisha nomero zatazwe haruguru.

 

Urwego rw'Akagari mu Karere ka Bugesera

Akarere ka Bugesera kagizwe n'Utugari mirongo irindwi na tubiri (72), Urwego rw'Akagari ni uRwego ruyoborwa n'Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Akagali, Afatanyije n'Ushinzwe Imibereho Myiza, ndetse n'iterambere -SEDO (Social Economic Development Officer), nirwo rwego rwegereye abaturage, rukaba rushinzwe cyane cyane ubukangurambaga mu buhinzi, ubworozi, ubuzima, ndetse na gahunda za Leta.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Akagari akorana bya hafi n'inzego zatowe n'abaturage cyane Njyanama, abashinzwe ubuzima n'abandi bashobora gufasha mu iterambere rusange ry'Abaturage.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa n'Uwo bafatanya - SEDO batanga raporo ku rwego rw'Umurenge, Mu gihe mwakifufa kuvugisha Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Akagari, cyangwa uUshinzwe Iterambere n'Imibereho myiza ku Kagari Mwakwifashisha nomero musanga kuri link ikurikira.

 

Urwego r'Umudugudu mu Karere ka Bugesera

Akarere ka Bugesera kagizwe n'imidugudu magana atanu mirongo inani n'Umwe (581), nkuko bisanzwe iyi midugudu iyoborwa n'Abaturage cyane ko Abaturage bose bagize umugudugu aribo bafata icyemezo mu nteko rusange y'umudugudu ku iterambere ry'Umudugudu.

Ariko bitoramo abayobozi barimo uUmukuru w'umudugudu, abanyabuzima, abakurikirana umutekano, ndetse n'abajyanama, umudugugu utanga raporo ku rwego rw'Akagari nubwo umuyobozi w'umudugudu aba ari umukorera bushake (Adahebwa).

Muri service zitangirwa ku mugudugu hari ibyangobwa, ndetse n'ibyemezo bihabwa abaturage, umudugudu kandi ukorana n'izindi nzego zishinzwe cyan ibijyanye n'Iterambere rusange, Umutekano, ndetse n'Umutuzo w'Abaturage.

Ku bindi bisonabura ku mudugudu mwakwifuza mwakoresha nomero y aTelephone iri kuri link ikurikira

 

Byanditse n'Umukozi w'Akarere ka Bugesera.

MBONYUMUVUNYI Sixbert